Vitamine D is een vet-oplosbare vitamine en wordt in het vetweefsel opgeslagen. Vandaar dat we ook tijdens de wintermaanden op de in de zomermaanden (door het lichaam) geproduceerde vitamine D kunnen teren. Indien een hoge dosering van vitamine D ingenomen wordt en er niet bij het resultaat mee rekening gehouden zou worden, dan moet er 4 tot 5 weken vóór de test met het preparaat gestopt worden. Indien er wel rekening mee gehouden zou worden, dan moet er niet mee gestopt worden.