Obvykle má test životnost až tři roky. Nepoužívejte prosím test po expirační době, jelikož by mohl být výsledek zkreslen.