Matreaktioner

Vad är IgE och IgG4?
Vår kropp har sitt eget försvarssystem som skyddar oss mot sjukdomar och består av olika delar. En av dem är immunsystemet som aktivt försvarar kroppen mot a...
Fre, 17 Maj, 2019 at 11:52 AM
Kan matreaktionstestet även mäta laktos och gluten?
Vårt matreaktionstest upptäcker allergier enligt IgE och intoleranser enligt IgG4. Denna process undersöker enbart proteiner. Laktosintolerans kan följaktlig...
Fre, 17 Maj, 2019 at 12:30 PM