Täcks kostnaden av sjukförsäkring?

För närvarande omfattas inte kostnaderna av den lagstadgade sjukförsäkringen. Privata sjukförsäkringsbolag kan återbetala delar eller hela kostnaden beroende på avtalsbestämmelserna. Vänligen kontakta ditt sjukförsäkringsbolag för detta. 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej