När du har beställt och fått testet kan du börja ta prov. Läs igenom instruktionerna noggrant. Följande video visar också hur testet fungerar!