Kan matreaktionstestet även mäta laktos och gluten?

Vårt matreaktionstest upptäcker allergier enligt IgE och intoleranser enligt IgG4. Denna process undersöker enbart proteiner. Laktosintolerans kan följaktligen inte upptäckas, eftersom laktosintolerans är en intolerans mot mjölksocker. Matreaktionstestet undersöker endast allergi mot mjölkproteinet. 


Laktosintolerans kan upptäckas genom ett utandningstest under vilken produktionen av metan och väte analyseras. 


Enskild glutenintolerans undersöks under matreaktionstestet. Märk dock att glutenintolerans inte betyder samma sak celiaki. Om du vill diagnosticera celiaki behöver du göra vårt celiaki-test. Den enkla skillnaden är att ingen gluten tolereras vid celiac sjukdom (detta leder även till inflammatoriska förändringar i tarmslemhinnan), medan glutenintolerans klarar en viss mängd gluten. Under vårt celiaki-test behöver vi också öka koncentrationen av antikroppar mot vävnadstransglutaminas, av vilka nivåerna ökar vid celiaki. 


Hjälpte det här svaret? Ja Nej