Om det inte finns någon annan möjlighet kan du ta blodprovet på kvällen och sedan skicka det nästa dag. Provet bör inte utsättas för några extrema förhållanden (frost eller värme). Naturligtvis är det bäst att skicka provet omedelbart.