Jeżeli nie ma innej możliwości, możesz pobrać próbkę krwi wieczorem i wysłać ją następnego dnia. Próbka nie powinna być narażona na żadne ekstremalne warunki (mróz lub upał). Oczywiście, najlepiej wysłać próbkę niezwłocznie.