Een extreem hoge vitamine D-waarde van meer dan 130 ng/ml kan niet meer precies bepaald worden. In het resultaten rapport verschijnt er slechts de informatie > 130 ng/ml. Een dergelijke te hoge waarde kan uitsluitend in geval van een zeer hoge dosering van de vitamine D-suppletie optreden.