Sinds een week eet ik uitsluitend histaminearme levensmiddelen. Heeft het zin om de test nu uit te voeren?

We testen niet de histaminewaarde maar de spiegel van het enzym DAO (diamine-oxidase).


Was dit antwoord nuttig? Ja Nee