Begge alternativene er mulige. Det er enklere hvis du legger prøvene i en postboks. Prøvene er stabile mellom -4 °C og +30 °C i minst en uke. Prøvene bør ikke utsettes for temperaturer som overstiger disse verdiene over lengre tid. Hvis disse temperaturene er overskredet, vennligst lever prøven på postkontoret.