Hvis det ikke er mulig på en annen måte, kan du ta blodprøve om kvelden og deretter sende den neste dag. Prøven bør ikke utsettes for ekstreme forhold (kulde eller varme). Det er selvfølgelig best å sende prøven umiddelbart.