Før blodet ditt blir undersøkt, vil vårt laboratorie-team sjekke blodets tilstand. Hemolytisk blod (koagulert blodet) vil ikke bli brukt tii undersøkelse. Deretter vil vi ta kontakt med deg og sende deg et nytt sett slik at blodprøven kan utføres på nytt. 


Hvordan kan blodet bli hemolytisk? Det er to muligheter: 


1. Transport av blodet tok for lang tid eller blodet ble utsatt for svært høye temperaturer under transport (i postkassen). 


2. Blodprøven ble presset svært hardt på fingeren, slik at de røde blodcellene"sprakk" og blodet ble hemolytisk. 


Uansett vil vi sende deg et nytt test-sett!