Obě možnosti jsou v pořádku. Jednodušší pro vás bude vhodit vzorek do schránky. Vzorky jsou stabilní od -4°C do +30°C minimálně po dobu jednoho týdne. Vzorky by neměly být vystaveny teplotám výšším než výše uvedeným po delší dobu. Pokud jsou tyto teploty překročeny, doneste prosím vzorek na pobočku pošty.